Recerca Director/a de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (SDADV)
Avís del 24-1-2023 pel qual es convoca una plaça pel lloc de treball de Director/a de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (SDADV). 
Per acord del Consell d’Administració de l’SDADV de data 20 de desembre del 2022, es vol procedir a contractar un/a Director/a, amb contracte de durada determinada de 2 anys i amb possibilitat de reconversió a indefinit.
Les condicions que es requereixen per a l’atribució del lloc de treball són:
• Permís de treball al Principat d’Andorra.
• Titulació mínima del nivell 2 del marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior (MATES) o equivalent en l’àmbit de l’Administració i direcció d’empreses, Ciències Econòmiques i Empresarials, Economia, o equivalent.
• Experiència d’un mínim de 2 anys en projectes i/o tasques de direcció.
• Idiomes: Es requerirà domini parlat i escrit del català, castellà i anglès. Es valorarà positivament el domini parlat i escrit del francès. Si es disposa de titulacions, s’hauran d’aportar, sense perjudici que l’SDADV podrà realitzar proves al respecte durant la selecció.
• Ofimàtica: nivell usuari.
• Es valoraran positivament coneixements en matèria de drets d’autor i drets veïns als drets d’autor.
Competències necessàries per al lloc de treball:
• Lideratge
• Presa de decisions
• Treball en equip
• Orientació a objectius i resultats
• Iniciativa
• Habilitats de negociació
• Flexibilitat
• Pensament analític
La recepció de candidatures es farà única i exclusivament mitjançant el correu electrònic sdadv@sdadv.ad.
Les persones interessades hauran d’aportar el Currículum Vitae i còpia dels justificants de la formació acadèmica i de l’experiència professional, dins el termini màxim de vint dies naturals a comptar des de la data de publicació de l’avís al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Per a qualsevol aclariment o informació complementària podeu contactar l’SDADV mitjançant el correu electrònic sdadv@sdadv.ad.

Andorra la Vella, el 24 de gener del 2023

Lluís Casahuga Torregrossa
President de l’SDADV

  
Comparteix aquest contingut:
Avís del 24-1-2023 pel qual es convoca una plaça pel lloc de treball de Director/a de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Avís del 27-10-2022 pel qual es convoca l’Assemblea General Extraordinària de la Societat de Gestió de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Nou president.
SDADV
Telèfon: +376 828 692 | E-mail: sdadv@sdadv.ad | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h - 15:00h a 19.00h
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad