Què és la SDADV?

El 29 de desembre del 2011 el Consell General va aprovar la Llei 23/2011, del 29 de desembre, per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col•lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra, publicada al BOPA núm. 3, any 24.

La Societat de Gestió Col•lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns (SDADV) és una entitat de dret públic de base associativa, amb personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat d’obrar i única a Andorra.

La funció principal de la SDADV és gestionar el drets patrimonials dels titulars de drets d’autor i drets veïns, per compte i en interès d’aquests titulars, mitjançant els contractes de mandat de gestió corresponents.

La SDADV també té com a finalitats, entre d’altres, contribuir al foment de la creació i la promoció de la cultura i les prestacions artístiques en general, i també impulsar la conservació i la difusió del patrimoni cultural del Principat d’Andorra.
Comparteix aquest contingut:
02/05/2024
CONCURS PER AL...
Edicte del 22-4-2024 pel qual es convoca un concurs nacional amb caràcter ordinari per a la licitació dels treballs per al desenvolupament del portal web corporatiu de la...
Avís del 27-10-2022 pel qual es convoca l’Assemblea General Extraordinària de la Societat de Gestió de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Nou president.
SDADV
Telèfon: + 376 828692 | E-mail: sdadv@sdadv.ad - mòbil: 376 328829 | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:00h a 13:30h - 15:00h a 17.00h
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad