Drets

D'acord amb el que disposa l'article 9.1 dels estatuts de la SDADV , els seus membres tenen els drets següents:

a) Dret a participar en l'Assemblea General, amb veu i vot.

b) Dret de sufragi, actiu i passiu, en la designació de representants dels membres en el Consell d'Administració.

c) Dret a ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de la SDADV , del seu estat de comptes i de l'acompliment de la seva activitat.

d) Dret a rebre, amb la sol·licitud prèvia al Consell d'Administració, còpia de la documentació comptable anual, de les tarifes generals, dels convenis subscrits per la SDADV amb associacions d'usuaris i dels acords que afecten la recaptació i el repartiment de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV.

e) Qualsevol altre dret que resulti d'aquests estatuts o de les disposicions legals d'aplicació.
Comparteix aquest contingut:
02/05/2024
CONCURS PER AL...
Edicte del 22-4-2024 pel qual es convoca un concurs nacional amb caràcter ordinari per a la licitació dels treballs per al desenvolupament del portal web corporatiu de la...
Avís del 27-10-2022 pel qual es convoca l’Assemblea General Extraordinària de la Societat de Gestió de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Nou president.
SDADV
Telèfon: + 376 828692 | E-mail: sdadv@sdadv.ad - mòbil: 376 328829 | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:00h a 13:30h - 15:00h a 17.00h
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad