Obligacions

D'acord amb el que disposa l'article 9.2 dels estatuts de la SDADV els seus membres tenen les següents obligacions:

a) No atorgar cessions, llicències ni autoritzacions de cap classe sobre drets la gestió dels quals hagin encomanat a la SDADV en virtut del contracte de gestió, o sobre drets de gestió col·lectiva obligatòria, i no atorgar a tercers mandats de gestió sobre aquests drets.

b) No dur a terme cap acte que pugui danyar la imatge pública o els interessos de la SDADV.

c) Complir el que disposen aquests estatuts i les normes de règim interior que aprovin vàlidament els òrgans de la SDADV , i la normativa vigent sobre drets d'autor i drets veïns.
Comparteix aquest contingut:
Convocatòria de l’Assemblea General ordinària de l'SDADV que se celebrarà el dimecres dia 28 d'agost de 2021, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 20 hores en segona...
Atorgament subvencions 2020-2021 
Convocatòria de l’Assemblea General ordinària de l'SDADV que se celebrarà el dimarts dia 30 de març de 2021, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 20 hores en segona...
SDADV
Telèfon: +376 828 692 | E-mail: sdadv@sdadv.ad | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h - 15:00h a 19.00h
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad