Obligacions

D'acord amb el que disposa l'article 9.2 dels estatuts de la SDADV els seus membres tenen les següents obligacions:

a) No atorgar cessions, llicències ni autoritzacions de cap classe sobre drets la gestió dels quals hagin encomanat a la SDADV en virtut del contracte de gestió, o sobre drets de gestió col·lectiva obligatòria, i no atorgar a tercers mandats de gestió sobre aquests drets.

b) No dur a terme cap acte que pugui danyar la imatge pública o els interessos de la SDADV.

c) Complir el que disposen aquests estatuts i les normes de règim interior que aprovin vàlidament els òrgans de la SDADV , i la normativa vigent sobre drets d'autor i drets veïns.
Comparteix aquest contingut:
Avís del 24-1-2023 pel qual es convoca una plaça pel lloc de treball de Director/a de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Avís del 27-10-2022 pel qual es convoca l’Assemblea General Extraordinària de la Societat de Gestió de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Nou president.
SDADV
Telèfon: +376 828 692 | E-mail: sdadv@sdadv.ad | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h - 15:00h a 19.00h
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad