Com ser membre de la SDADV?

D'acord amb l'article 8 de Llei 23/2011, “ són membres de la SDADV totes aquelles persones físiques o jurídiques, de nacionalitat andorrana o estrangera, que acreditin ésser titulars originaris o derivatius, de drets d'autor i drets veïns i que encomanin la gestió d'aquests drets a la SDADV. En tot cas, poden ser membres de la SDADV aquells titulars de drets adquirits per actes entre vius o per causa de mort.”

Tant les persones físiques com les persones jurídiques han de ser titulars de drets d'autor i drets veïns reconeguts per la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, del 10 de juny de 1999, ja sigui de forma originària o de forma derivativa, per haver-los adquirit per actes entre vius o per causa de mort.

No és necessari que els drets d'autor de què es tracti recaiguin sobre les obres o altres prestacions que no s'hagin divulgat, publicat i explotat de qualsevol altra manera.
Comparteix aquest contingut:
02/05/2024
CONCURS PER AL...
Edicte del 22-4-2024 pel qual es convoca un concurs nacional amb caràcter ordinari per a la licitació dels treballs per al desenvolupament del portal web corporatiu de la...
Avís del 27-10-2022 pel qual es convoca l’Assemblea General Extraordinària de la Societat de Gestió de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Nou president.
SDADV
Telèfon: + 376 828692 | E-mail: sdadv@sdadv.ad - mòbil: 376 328829 | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:00h a 13:30h - 15:00h a 17.00h
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad