Com ser membre de la SDADV?

D'acord amb l'article 8 de Llei 23/2011, “ són membres de la SDADV totes aquelles persones físiques o jurídiques, de nacionalitat andorrana o estrangera, que acreditin ésser titulars originaris o derivatius, de drets d'autor i drets veïns i que encomanin la gestió d'aquests drets a la SDADV. En tot cas, poden ser membres de la SDADV aquells titulars de drets adquirits per actes entre vius o per causa de mort.”

Tant les persones físiques com les persones jurídiques han de ser titulars de drets d'autor i drets veïns reconeguts per la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, del 10 de juny de 1999, ja sigui de forma originària o de forma derivativa, per haver-los adquirit per actes entre vius o per causa de mort.

No és necessari que els drets d'autor de què es tracti recaiguin sobre les obres o altres prestacions que no s'hagin divulgat, publicat i explotat de qualsevol altra manera.
Comparteix aquest contingut:
Convocatòria de l’Assemblea General ordinària de l'SDADV que se celebrarà el dimarts dia 19 de març de 2019, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 20 hores en segona...
L'SDADV convoca la cinquena edició de les subvencions culturals i artístiques per a format audiovisual i musical 2018/2019.
El termini per presentar els projectes és del 27 de...
http://www.andorradifusio.ad/noticies/fer-valer-drets-autor-blues-centren
SDADV
Telèfon: + 376 328829 | E-mail: sdadv@sdadv.ad | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:30h a 15:30h.
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad