Convocatòria de l'Assemblea General ordinária de l'SDADV el 30 de març de 2021
Convocatòria de l’Assemblea General ordinària de l'SDADV que se celebrarà el dimarts dia 30 de març de 2021, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 20 hores en segona convocatòria.
En compliment del que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 15 dels estatuts de la Societat de Gestió Col•lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (SDADV), es convoca l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dimarts 30 de març del 2021, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 20 hores en segona convocatòria.

L’Assemblea General se celebrarà via telemàtica per un mitjà de videoconferència que determinarà l’SDADV, degut a la situació de restriccions a causa de la pandèmia provocada per la malaltia COVID-19. A l’efecte, tots aquells membres de l’SDADV que desitgin assistir a l’Assemblea General ho hauran de comunicar prèviament a l’SDADV per tal que se’ls pugui enviar l’enllaç pertinent, mitjançant l’adreça de correu electrònic sdadv@sdadv.ad i/o el número de telèfon +376 328829.

L’ordre del dia previst, és el següent:
1. Informe i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2020.
2. Elecció, si s’escau, del representant en el Consell d’Administració del representant dels titulars de drets d’organitzacions de radiodifusió i d’organismes que comuniquen els seus programes per mitjà de fil.
3. Informació sobre l’evolució de la SDADV.
4. Torn de paraules.
5. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea general celebrada.


Per a qualsevol aclariment o informació complementària podeu contactar l’SDADV mitjançant el correu electrònic sdadv@sdadv.ad.
Comparteix aquest contingut:
Nou president.
AVÍS DE CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’SDADV-23/03/2022 
Convocatòria de l’Assemblea General ordinària de l'SDADV que se celebrarà el dimecres dia 28 d'agost de 2021, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 20 hores en segona...
SDADV
Telèfon: +376 828 692 | E-mail: sdadv@sdadv.ad | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h - 15:00h a 19.00h
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad